ตรวจสุขภาพประจำปี (13 ก.ย.2552)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น.เป็นต้นไป ข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อ้อ ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้น ณ โรงพยาบาลพาน โดยในวันนี้ผู้เข้ารับการตรวจเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทั้งหมดจำนวน 4 นาย และชั้นประทวน จำนวน 41 คน

    

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนี้มีการตรวจดังนี้

กรอกเอกสาร,ชั่งน้ำหนัก,ส่วนสูง,วัดความดัน,ตรวจเลือด,เก็บตัวอย่างปัสสาวะ

       

ตรวจคลื่นหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า

    

เอกซเรย์

     

สำหรับการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปีนั้นเป็นไปตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 20 บทที่ 5 ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจะต้องทำการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปี โดยเมื่อตรวจเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้นรายงานผลของการตรวจ โดยแจ้งยอดกำลังตำรวจทั้งหมด ยอดที่ได้รับการตรวจสุขภาพ และทำบัญชีรายชื่อเฉพาะผู้มีโรคโดยให้มีช่องยศ นาม นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ชื่อโรค และหมายเหตุเสนอผ่านตามลำดับชั้นส่งสำนักงานแพทย์ใหญ่ภายในเดือนธันวาคมทุกปี และเมื่อสำนักงานแพทย์ใหญ่ได้รับรายงานการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วจะดำเนินการดังนี้
1. ทำสถิติของการตรวจสุขภาพเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. พิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดสมควรจะให้การรักษาบำรุงร่างกายอย่างใด หากสมควรจะเรียกเข้ามาตรวจรักษาในโรงพยาบาลตำรวจก็ให้ทำหนังสือให้ส่งตัวมารับการตรวจรักษา เมื่อปรากฏว่ามีข้าราชการตำรวจป่วยเป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ให้สำนักงานแพทย์ใหญ่ทำรายงานพร้อมกับความเห็นเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ chalerm

ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่บริสุทธิ์และงดงาม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s