อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและวินัยตำรวจ ( 19 พ.ย.2552 )

     

สถานีตำรวจภูธธรแม่อ้อ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยตำรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี พ.ศ.2552-2555 และโครงการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยตำรวจขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจ พ.ศ.2547 ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินการให้ถูกต้องทั้งการปฏิบัติตามวิธีการและรูปแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับความรู้ หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยตำรวจเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นผลดีต่อทางราชการ

ตามโครงการดังกล่าวนั้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อ้อ ประมาณ 35 นาย นำโดยพ.ต.ท.ชวน  สวิง  สว.สภ.แม่อ้อ  ได้จัดให้มีการอบรมขึ้น ณ ห้องประชุม สภ.แม่อ้อ ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น.เป็นต้นไป โดยการอบรมในวันนี้มีดังนี้

1) การปลูกฝังและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ อุดมการณ์
2) การรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) การให้บริการประชาชนและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4) การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
5) การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย 
 
   
เสร็จสิ้นการอบรมตามโครงการเวลาประมาณ 11.30 น
Advertisements

เกี่ยวกับ chalerm

ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่บริสุทธิ์และงดงาม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s