ข้าราชการตำรวจ สภ.แม่อ้อ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (4 ธ.ค.2552)

     

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00 น. สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ได้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานีโดยมี พ.ต.ท.ชวน  สวิง  สว.สภ.แม่อ้อ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวนประมาณ 37 คน โดยพิธีในครั้งนี้มีดังนี้

07.45 น.     – ผู้เข้าร่วมพิธีเข้าประจำจุดเตรียมพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

   

07.55 น.   สว.สภ.แม่อ้อ ประธานในพิธีเข้าประจำจุดยืนที่กำหนด

08.00 น.      ประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจร้องและธงชาติ

                –  ร.ต.ท.ปวีณ  วรรณราช รอง สวป.สภ.แม่อ้อ กล่าวรายงาน

          

  

  ประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะแล้วถวายความเคารพ

  จุดเทียนชัย

 

   

  ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล                                 

  ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

  ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงร่วมกัน

    – เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

    – เพลงสรรเสริญพระบารมี

  ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ

  เสร็จพิธี

              

**************************************************************************

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลของสารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ เนื่องในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2552

ขอเดชะ  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 

เนื่องในวโรกาสเป็นวันมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พ่อแห่งชาติของชนชาวไทย

 

ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโทชวน  สวิง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ในนามของคณะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสอัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก อันมีพระสยามเทวาธิราช เป็นอาทิ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

 

(กล่าวตามประธานในพิธี)

 

ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโทชวน  สวิง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี

และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและของประชาชน

สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน

และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและความถูกต้องตลอดไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

 

คำกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

เรียน  สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ

 

            เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  5 ธันวาคม 2552  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัด โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเป็นราชสดุดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานเป็นข้าราชการที่รักประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยเชิญพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2524 เป็นต้นมา ใส่เกล้าใส่กระหม่อมเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ และมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงครองแผ่นดินนี้โดยธรรมตลอดมา

 

            โดยในช่วงเวลามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ทุกส่วนราชการได้พร้อมใจกันจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นประเพณีทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ตั้งใจที่จะทำแต่ความดี ถวายเป็นราชกุศล ในโอกาสอันเป็นมหามงคลดังกล่าว

 

            บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ในนามของผู้เข้าร่วมพิธีขอเรียนเชิญสารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ เป็นประธานในพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินสืบไป

Advertisements

เกี่ยวกับ chalerm

ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่บริสุทธิ์และงดงาม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s